Jdi na obsah Jdi na menu

MAS krajina srdce

article preview

logo-mas.jpg

O projektu Pastviny pro chov ovcí a koní na Black Be Ranch farmě

      V roce 2012 jsme zahájili spolupráci s MAS Krajina srdce v Mladé Vožici na projektu budování pastvin a zhodnocení lučního porostu vedeného v ekologické produkci. K realizaci projektu, který je zaměřen na podporu využití trvalých travních porostů pastvou zvířat a produkcí sena na zimní období, došlo ve velmi krátkém čase a to již v roce 2013. Tento projekt navazuje na projekt zakládání trvalého travního porostu pro potřeby Black Be Ranche v dubnu roku 2011 .

     MAS Krajina srdce nám pomohla s financováním techniky pro sečení travních porostů naležících farmě a sloužících jako krmivová základna pro chovaná zvířata. Farma tyto stroje nevlastnila a byla tak nucena využívat placených služeb, což je ekonomicky velice nerentabilní a chov velmi prodražuje. Pro zlepšení welfare zvířat se nám dostalo finanční pomoci s vybudováním kvalitního pastevního areálu a nákupu mobilní manipulační soupravy, která umožní chovaná zvířata bezpečně veterinárně a zootechnicky ošetřit. Díky všem těmto opatřením jsou na farmě zajištěny komplexní podmínky pro chov zvířat.

        Svým charakterem má projekt přímou vazbu na  1. Prioritní oblast cílů strategického plánu “uklidit”, která zdůrazňuje zlepšení vzhledu obcí a upravenost krajiny a vyzdvihuje také ekologické dopady budování TTP.  I v jiných aspektech přináší realizace projektu hodnoty na území Krajiny srdce. Zkvalitnění chovu a následně i možné rozšíření chovu otevírá pracovní možnosti zejména pro mladé aktivní lidi a vezmeme-li v potaz povahu práce s koňmi, tak zde jistě bude zájem i ze strany žen, které se v posledních letech v tomto oboru velmi uplatňují. Vytvářejí se tak pracovní možnosti v čistém, zdravém prostředí, velice často v kolektivu a zřídka kdy pod časovým stresem. Realizace projektu také podpořila zhodnocování  biomasy  z okolní nezemědělské výroby a to zejména dřevitých odpadů z nedaleké pily.


      Ceněným vedlejším účinkem spolupráce farmy s MAS Krajina srdce bylo navázání vztahů se ZŠ Miličín, která projevila zájem o integraci informací o pastevním chovu zvířat a ekologickém způsobu hospodaření do svého enviromentálního vyučování. Díky podpoře MAS Krajina srdce se také otevřeli dosud nevyužité možnosti farmy a to k využití pořádání kulturně vzdělávacích akcí či netradičně pojatých zasedání pod širým nebem.

      Projekt pastvin na Black Be Ranchi navazuje na již dříve zrealizované projekty budování pastevních areálů (např. Vratišov, Zátiší) a také projekty podporující rozvoj turistického ruchu v Krajině srdce (Penzion U Jaromíra). Zvelebování a rozšiřování pastevních areálů podél cyklostezek, které jsou v krajině nepřehlédnutelné a mezi které tento projekt bezesporu patří,  umožňuje turistickým návštěvníkům odnášet si bezpočet zážitků  z rozmanitého a malebného kraje, což je to, co je bude zvát zpátky k nám.

 

                  pastviny-duben-2011.jpg                pastviny-2014-se-zviraty.jpg

Portrét